Tema modersmål og Tema morsmål konferanse Hurdalsjøen 6. – 7. september 2012


Dette er et samarbeid mellom Tema modersmål/Tema morsmål i Sverige og Norge, og i år var det Norges tur til å arrangere konferansen. Vi var på idylliske Hurdalsjøen hotell og konferansesenter, som ligger 25 minutter fra Gardermoen. Det var rundt 90 deltakere, fordelt på 60 svensker og 30 nordmenn.

Fokus på konferansen var det pedagogiske innholdet i det redaksjonene produserer og legger ut, hvordan spre informasjon og utveksle erfaringer om arbeidet, utvikle sine ferdigheter og knytte kontakter på tvers av språk og landegrenser.

Mats Wennerholm, Skolverket og Sunil Loona, NAFO tok oss med på en historisk reise i og om morsmålshistorien. Og fortalte om likheter og forskjeller på lover og regler i Sverige og Norge.

Både svenske og norske redaktører hadde innlegg der de fortalte om arbeidet på sine språksider. Fra de norske redaksjonene deltok Dhayalan Velauthapillai fra den tamilske siden, Agnieszka Admczak fra den polske siden og Galina Forbregd fra den russiske siden. Fra Sverige presenterte Haydar Diljen den nordkurdiske siden og den kurdiske appen som kan lastes ned på på telefoner og nettbrett. Salim Abed og Ali Rasulzada presenterte arbeidet med pashtosiden og Svetlana Parming den russiske siden.

Karin Sohlgren, Skoleverket og Målfrid Bleka, NAFO foreleste om viktigheten av å bruke morsmål i førskole/barnehager. Representanter fra barnehagemyndighet i Bergen, Skien og Porsgrunn var også invitert på konferansen. De vil delta i det videre arbeidet med å utvikle Tema morsmål sine barnehagesider.

Skoleledere fra de kommunenen som Tema morsmål og Tema modersmål samarbeider med, deltok også på konferansen. De var opptatt av å styrke det flerspråklige arbeidet i skolen, basert på nyere forkning om flerspråklighetens betydning for individ og samfunn.