Tema Morsmål – viktig læringsressurs i Harstad

I forbindelse med Tema Morsmåls 10-års jubileum har flere kommuner blitt invitert til å bidra i en artikkelserie om hvordan de bruker Tema Morsmål i barnehage og skole.  Først ut i denne artikkelserien er Harstad kommune. Harstad kommune er en mangeårig samarbeidskommune for NAFO.

 I Harstad kommune tilbys flerspråklige elever både tospråklig fagopplæring og morsmålsundervisning. Lærerne møtes i fagnettverk fire ganger i året der ulike temaer tas opp.

Tospråklige lærere samarbeider

Ved starten av dette skoleåret hadde de tospråklige lærerne en prat om hvordan de benytter Tema Morsmål. De snakket om hva slags betydning læringsressursen har i deres arbeid og hvordan Tema Morsmål er en hjelp for de flerspråklige elevene. Her er noen sitater fra lærere i somali, tigrinja, arabisk og en lærer i innføringsklassen:

De fleste morsmålstimene starter med at jeg åpner Tema Morsmål. Jeg bruker Tema Morsmål i undervisningen hver uke.

Tema Morsmål og fag

Jeg bruker de viktige temaene i matematikk, og det er veldig bra. Det funker godt. Jeg bruker fortellinger fra flere kulturer som barna kan kjenne seg igjen i, og som de har blitt fortalt av sine foresatte. Når det er lyd til ressursene, blir det enda bedre å bruke.

Tema Morsmål i samarbeid med foreldre

Jeg bruker Tema Morsmål for å lette foreldresamarbeidet. Når foreldrene ikke kan lese norsk, men kan lese godt på sitt morsmål, blir det lettere for de foresatte å hjelpe barna sine med lekser og skolearbeid. 

På Tema Morsmål er det god info om høytider. Dette er fint å bruke både for elever og foreldre . Da er det lettere å forstå hva som foregår.

At det finnes informasjon om skole, påkledning og så videre, er veldig bra. Det blir lettere å informere foreledre når vi kan se på bilder og teksten er på  et språk som de forstår.

Opplæring av flerspråklige elever i Harstad kommune

«Velkommen» heter planen for opplæringen av flerspråklige elever i Harstad. Planen gir en grundig informasjon om flerspråklige elevers opplæring. Blant annet kan man der lese om mottak av nyankomne elever, særskilt språkopplæring, overganger, både fra fra barnehage til skole, fra mottak til ordinær klasse og om overgang til videregående opplæring.

Både morsmålsundervisning og tospråklige opplæring

Flerspråklige elever som har vedtak etter § 2.8, får tospråklige fagopplæring. Den foregår i skoletiden og elevens lærere samarbeider for å gi elevene en forståelig og god undervisning. Morsmålsundervisningen foregår i aldersblandede grupper på en barneskole og en ungdomsskole i kommunen. Læreplanen i morsmål og elevene får undervisning etter skoletid, en ettermiddag i uka.