Brannvern // ኣብ ውሽጢ ገዛ   ምክልኻል ሓደጋ ሓዊ 

“Brannsikker bolig” er en digital brosjyre som gir grunnleggende kunnskaper om brannsikkerhet i hjemmet.

Film om å brannsikre boligen