Divisjon // ምምቃል


Illustrasjon: Pixabay
Her finner du oppgaver hvor elevene skal diskutere og finne metoder for å løse divisjonsoppgaver. Opplegget passer for  3 trinn og oppover.

 ተምሃሮ እናተመያየጡ፣ ንናይ ምምቃል ዕማማት ዝሰርሑሉ መገዲ የናድዩ።  

 

 

Norsk film om divisjon:

 

 

 

Oppgaveark:

pdfDivisjon oppgaver på tigrinja (pdf) 

pdfDivisjon oppgaver på norsk (pdf)