Klapperegle // Semira Semira Gual Asmara

Foto: PixabaySemira semira

Dette er en klappe-regle på tigrinja. Den finnes i ulike versjoner på Youtube. Her finner du reglen med lydskrift.

 

Lydskrift

Semira semira gual Asmara
Gezana a’tseyato nabey keyda
Tekhedku-tekhedku si’inaya,
Ab ghem-ghem bahri rekibeya!

 

Chaw chaw chaw hadigeki
Chaw chaw chaw hadigeki
Chaw chaw chaw hadigeki
Chaw chaw chaw hadigeki
Be’al edl iyu zwesdeki!

 

En av versjonene av klappereglen 

 

 

 

 

Engelsk oversettelse av reglen

Semira, Semira from Asmara
She closed the gate to our house, where did she go?
When I went to look for her, I couldn’t find her
Later, I met her at a forest near a lake.

Bye, bye, bye, I’m leaving you
Bye, bye, bye, I’m leaving you
Bye, bye, bye, I’m leaving you
Someone luckier than me will have you.