Tema Morsmål – 10 år

NAFO markerte i 2019 10-årsjubileet for nettsiden Tema Morsmål. 100 deltakere var samlet på OsloMet og det var også mulighet for å følge fagdagen online på OsloMet-tv. I salen var det samlet ansatte i barnehage og skole som til daglig jobber for inkluderende og tilrettelagt opplæring i flerspråklige og flerkulturelle barnehager og skoler.

Flerspråklighet i fokus

Guro Busterud bak en talerstol på OsloMet
Bildekilde: internt

Fagdagen startet med et lærerikt innlegg av Guro Busterud fra Universitetet i Oslo og Flere språk til flere – en formidlingstjeneste ved UiT og NTNU. Busterud snakket om Flerspråklighet fra et forskerperspektiv (morsmal.no), og temaet engasjerte deltakerne. Etter innlegget ble det åpnet for spørsmål og kommentarer fra salen. Flere påpekte behovet for formidling av forskningsresultater til beslutningstakere i kommuner og fylkeskommuner for å stadig sette fokus på betydningen av morsmålsopplæring og arbeid med flere språk i skolen for å anerkjenne, ivareta og utvikle elevenes språkkompetanse.

Med Tema Morsmål i barnehagen

Ilham Tawfiq foran et prosjektert bilde av en barnetegning
Internt bilde

Nettsiden Tema Morsmål har barnehagesider med ressurser og tips til aktiviteter som støtter flerspråklig fokus i barnehagen. Ingeborg Berven Sundt fra NAFO og Ilham Tawfiq fra Tema Morsmål innledet med betydningsfulle praksisfortellinger fra arbeid i barnehagen. De fortalte om hvordan og hvorfor de arbeider i flerspråklige og flerkulturelle barnegrupper, og viste hvordan ressursene på tema Morsmål bisto dem i deres arbeid.

Samarbeid i klasserommet

Siden 2009 har nettsiden Tema Morsmål samlet ressurser til bruk i det flerspråklige klasserommet. Etter hvert har Tema Morsmål utviklet en mer tospråklig profil. På denne måten ønsker vi at ressursen skal være mer tilgjengelig for alle faglærere og andre med interesses for undervisning i den flerkulturelle skolen. 

I innlegget Hvordan samarbeide til det beste for elevens læring? får deltakerne i salen et innblikk i hvordan tospråklig lærere og faglærere samarbeider for å gi elevene best mulig utbytte av undervisningen. Tospråklig lærer Aleksandra Anna Kuznik og veileder i migrasjonspedagogikk Kristin Fagerheim fra Bergen kommune engasjerer deltakerne med eksempler fra praksis og konkrete tips til hvordan ressursene på Tema Morsmål kan brukes.

Det tospråklige personalets rolle i barnehage og skole

To mennesker som holder innlegg under konferansen.
Internt bilde

NAFO har et tett og godt samarbeid med ulike kommuner gjennom sin referansegruppe med representanter fra Trondheim, Sandnes, Bergen, Larvik, Porsgrunn og Asker kommune. Det å være tett på og få formidlet behovet fra praksisfeltet er en forutsetning for det arbeidet NAFO satser på. Kommunene og NAFO ønsket å sette fokus på betydningen av det viktige arbeidet tospråklige ansatte i barnehage og skole gjør i hverdagen og hvor mye deres arbeid betyr for barn, elever, kollegaer, foreldre, søsken, barnehagen, skolen og mange flere. Innlegget fra Porsgrunn kommune hyllet de tospråklige assistentene i barnehagen og innlegget fra Asker kommune hyllet de tospråklige lærernes arbeid.

Tema Morsmål- en nettside i stadig utvikling

Avslutningsvis innledet Lene Østli fra NAFO om «Tema Morsmåls arbeid i går, i dag og i morgen». Tema Morsmål har siden oppstarten i 2009 utviklet mange ressurser som er med på å sette fokus på og styrke det flerspråklige arbeidet i barnehage og skole.

Takk til redaktørene

Etter fagdagen arrangerte NAFO en egen jubileumsmiddag for de tospråklige lærerne, ansatte i barnehager og andre som har vært med på å utvikle Tema Morsmål. De som har vært med på å utvikle nettsiden, fikk et bildetrykk av kunstneren Svetlana Voronkova. Det ble en hyggelig kveld med taler og mimring fra ti år med godt samarbeid for å utvikle nettsiden til det den er i dag.

Dekorativt
Internt bilde
Oversiktbilde av en sal med mange mennesker som står i en halvsirkel
Internt bilde