Verdens fortellerdag – tips til aktiviteter

Verdens fortellerdag markeres 20. mars. Vi ønsker å komme med noen forslag til markering av dagen som kan gjennomføres digitalt eller stedlig. Kan du flere enn ett språk? Da er du en ressurs! Barn elsker å høre samme historie igjen og igjen, og barn elsker å høre flere språk! Parallellspråklige bøker passer veldig godt til høytlesning i en mindre gruppe.

Hva med å ta fortellingsstunden ut i sandkassa?

Bilde av sand formert som et spøkelseFoto: AdobeStock

  • Kanskje sandkassa kan gjøres om til et «pop up» -fortellerrom der vi kan leke en fortelling?  Ta i bruk materialer som finnes rundt dere og improviser sammen med barna. Bukkene Bruse kan være tre bøtter og en kasse kan være et troll?
  • Hva med å dikte en fortelling etterhvert som leken utvikler seg? Den voksne kan sammen med barna drive fortellingen videre som et slags improvisasjonsteater ved å fortelle hva som skjer videre i plottet. Barna kan oppfordres til å komme med forslag til videre handling, og de kan oppfordres til å ta i bruk de språkene de kan etter modellering fra den voksne.
  • De voksne kan flytte høytlesningen ut i barnehagens uteområde eller legge tilrette for å gjennomføre en høytlesning på tur.
  • Bli inspirert til hvordan du kan organisere en lesestund for barna i artikkelen 

    Les høyt for barna på flere språk

Digital høytlesning for elever

viser et skjermbilde av digitalt møte Foto: NAFO/AdobeStock

Hva med å arrangere en felles høytlesnig i det digitale klasserommet? Enten kan lærer lese selv for elevene, eller kan elevene også bidra. Ved å dele skjerm for elevene er mulighetene mange. På Tema Morsmål finnes mange av de flerspråklige fortellingene som PDF filer. Disse egner seg godt til å dele i digitale møter. Alternativt kan man også dele skjerm ved å spille av en av de flerspråklige fortellingene med lyd. Da må man være oppmerksom på at programmet som brukes tillater å dele systemlyd slik at elevene også hører lyden.

 Tips!