Tospråklige barnebøker med norsk parallelltekst

Det finnes i dag flere tospråklige bøker med norsk parallelltekst. På Det flerspråklige bibliotek kan du låne bokpakker eller kjøpe inn tospråklige bøker. Det beriker barnehagens boksamling å ha barnebøker på ulike språk.

Når den samme boka leses på flere språk, kan barna bli kjent med fortellingene på sine ulike morsmål og på norsk. Under finner du lenker til flerspråklige bøker og fortellinger. 

Det flerspråklige bibliotek

Oversikt over bøker du kan kjøpe på DFB

Tospråklige fortellinger på Tema Morsmål