Tospråklige lærere i Sandnes og Porsgrunn deler erfaring


NAFO samarbeider med mange kommuner. Tema Morsmål har blant annet språkredaksjoner både i Sandnes og Porsgrunn, samt at begge kommunene er representert i NAFOs kommunale skoleeiernettverk. Gjennom disse nettverkene åpnes det mulighet for samarbeid på tvers av fylkesgrenser. Tospråklig avdeling ved Porsgrunn Voksenopplæringssenter fikk besøk av Flerspråklig senter for Barn og Unge (FBU) i Sandnes.

60 assistenter og lærere hadde tatt turen fra Rogaland til Telemark.

Fagdagen besto av besøk i ulike barnehager og skoler i Porsgrunn. Hver lærer/assistent fra Porsgrunn hadde med seg 1-3 kollegaer fra Sandnes. Hensikten med barnehage- og skolebesøkene var å vise hvordan Porsgrunn jobber med språkutviklingen i barnehage og tospråklig fagopplæring i skole. Skoler og barnehager åpnet dørene og tok gjestene godt imot.

Resten av dagen ble brukt til erfaringsutveksling mellom de to kommunene. FBU fortalte hvordan de tar imot nyankomne barn og elever og hvordan de organiserer tospråklig opplæring i kommunen. Tospråklig avdeling i Porsgrunn fortalte om bruk av iPad som verktøy i opplæringen av flerspråklige barn og elever.