Å samtale via tolk

I starten av en tolket samtale bør brukeren få informasjon om tolkens rolle, og om hvordan man samtaler via tolk. Her kan du laste ned denne informasjonen på flere språk.

Informasjonen er utgitt av IMDi og finnes på 16 språk.