Nasjonale Tema Morsmål konferanse 2013

Den 28. og 29. november var over 240 deltakere samlet i Trondheim, for å delta på Tema Morsmål sin nasjonale konferanse for morsmålslærere, tospråklige lærere og tospråklige ansatte i barnehage og skole.

Konferansen ble avholdt over to dager, hvorav den første dagen var samlet i storsalen ved Rica Nidelven hotell. På konferansens andre dag var det språkvise konferanser. Tema Morsmåls egne redaksjoner avholdt konferanser i de språkene som er representert på Tema Morsmåls sine nettsider. Det var konferanse i språkene; arabisk, dari/persisk, litauisk, polsk, russisk, somalisk, thai, kurdisk sorani, tamilsk og urdu.

På konferansens første dag var  temaet pedagogisk praksis i barnehage og skole. Marit Lunde, rådgiver ved NAFO, loset oss  gjennom dagen. Hun ønsket deltkernem velkommen på alle redaksjonenes språk.

Sissel Trønsdal, kommunalråd i Trondheim kommune  åpnet konferansen.

Målfrid Bleka, rådgiver ved NAFO,  presenterte deretter barnehagesidene på Tema Morsmål. Hun fokuserte på morsmålets betydning for språkutvikling og identitetsutvikling hos barn.

Fortellere tilknyttet Fortellerhuset i Oslo formidlet en forestilling med tospråklige fortelliinger til stor glede og engasjement blant deltagerne. Forsamlingen var også med på å fortelle, og det var stor stemning i salen. Fortellerne dro så videre og formidlet forestillingen til 75 barnehagebarn i Trondheim.

Marit Lunde, rådgiver ved NAFO, viste i sitt innlegg hvilke flerspråklige digitale læringsressurser som finnes på nett, og hvordan lærere kan arbeide systematisk med slike ressurser i opplæringen.

Marit Lunde inviterte alle redaksjonene knyttet til Tema Morsmål opp på scenen, slik at de kunne ta imot en varm applaus for det gode arbeidet de gjør på sine språksider.

Lene Katrine Østli, rådgiver ved NAFO, hadde et innlegg om flerspråklig pedagogisk praksis. Hun formidlet hvordan skolen kan legge til rette for bruk av morsmålet i opplæringen, og om hvorfor slik opplæring er viktig.

Iris Hansson Myran fra Skrivesenteret holdt etter lunsj et engasjerende innlegg om Meningsfylt skriveopplæring. Hun viste frem ulike metoder som kan benyttes i skriveopplæringen og presenterte disse på en meget oversiktlig og engasjerende måte.

Saleh Mousavi, rådgiver ved NAFO, holdt et levende innlegg om tospråklige lærere i den norske skolen. Han viste forsamlingen hvordan tospråklige lærere kan oppleve sin arbeidssituasjon i skolen. Foredrag var basert på hans hovedfagsoppgave i flerkulturell og utviklingsrettet utdanning: «Hva kan jeg hjelpe deg med?» fra våren 2005.

Sunil Loona, Tema Morsmåls prosjektleder, avsluttet konferansens første dag med et innlegg om Barn på flukt – psykososiale problemstillinger – tiltak i barnehage og skole.