ایک نظم زندگی کا سفر // Stjerner og måner

Foto: PixabayHer finner du et dikt om stjerner og månen. Diktet er også oversatt til norsk

 

 کتنے دن سے چاند ستارے انسانوں کو دیکھ رہے ہیں

انسانوں کے خوابوں کو اور ارمانوں کو دیکھہ ریے ہیں

ااند ھیاروں پر روشنیوں کا ہلکے ہلکے چھا جانا

مظلوموں کا رفتہ رفتہ ظلم پر غلب آ جانا

خوابوں کو اور ارمانوں کو

جاند ستارے انسانوں کو

دیکھ رہے ہیں

دیکھہ رہے ہیں

ایک سفر ہے

شام وسحر ہے

ایک سفر ہے جس کی منزل آپ سفر ہے

ایک سفر ہے جس کا مطلب راہ  گذر ہے

جمیل الدین عالی  

 

Så lenge månen og stjernene har sett menneskene

Så lenge har de sett menneskene drømmer og ønsker

langsomt overtar lyset mørket

og langsomt overvinner de undertrykte tyranniet

Månen og stjernene ser menneskenes drømmer

og ønsker uten stans dette er en reise dag og natt livet er en reise,

målet er selve reisen, livet er en reise, meningen er veien