Den kristne påskefortellingen //ایسٹر

Artikkelen inneholder tekst om den kristne påsken på urdu, en norsk/urdu ordliste og norske filmer om påske fra NRK. 

Lesetekster på urdu

pdfTekst om den kristne påskefortellingen på urdu

pdfNorsk- urdu ordliste til den kristne påske fortellingen