Velkommen til nye morsmål.no

Vi er stolte av å presentere helt ny versjon av morsmål.no. Siden 2009 har morsmål.no vært et nettsted for ansatte i barnehage og skole og for alle som arbeider for å utvikle språklig og kulturelt mangfold i utdanningsløpet.

Hva er nytt?

  • Pop up-meny med oversikt over innhold på morsmål.no
  • Navigere via språk til ressurs
  • Navigere via ressurs til språk
  • Navigere ved hjelp av brødsmulesti
  • Enkelt å finne innhold som finnes på ulike språk

Takk til nettverket

NAFO har samarbeid med tospråklige lærere, tospråklig personal fra barnehager og andre ressurspersoner. Sammen utvikler vi ressurser på flere språk til praksisfeltet. NAFO ønsker å takke vårt nettverk for innspill og fantastisk innsats med å tilpasse eksisterende innhold i ny nettside.