God morgen!

Ønsk god morgen på mange språk! Plakatene synliggjør hvordan man hilser om morgenen på over 20 språk. Savner du et språk? Plakaten er tilpasset slik at det er mulighet til å fylle inn et ytterligere språk.

Plakaten finnes i to versjoner med ulike bilder, en med eldre og en med yngre barn avbildet.

Ikke alle språk bruker den direkte oversettelelsen for frasen «god morgen». Vi har tatt utgangspunk i hvordan det er mest naturlig å hilse på hverandre om morgenen.