Bingobrett: nærmiljø-bingo

Bingoen består av et ark med flere bilder med tekst som er oversatt på flere språk. Du veksler mellom språk i språkmenyen over. Bruk bingoen i barnehagen og skolen, eller send den med hjem.