Fotosyntesen // Fotosíntesis

Her finner du en tekst om fotosyntese på flere språk. Teksten passer best for 8. til 10. trinn. 

Fotosyntese, ordliste

Video om planter, ernæring og fotosyntese.