Fotosyntese // Fotosentez

Fotosyntesen er verdens viktigste prosess. Alt liv på jorda har sin bakgrunn ifotosyntesen. Oksygen er produktet av det planter produserer gjennom fotosyntesen. Vi trenger oksygen for at kroppen skal fungere.

Fotosentez dünyanın en önemli sürecidir. Yeryüzündeki tüm yaşamın fotosentez geçmişi vardır. Oksijen, bitkilerin fotosentez yoluyla ürettiklerinin ürünüdür. Vücudun çalışması için oksijene ihtiyacımız vardır.

Fotosyntese – tyrkisk