Plakat: følelser på flere språk

Denne flotte plakaten er laget av elever ved Hessa skole i Ålesund. Under tegningene er det satt ord på følelsene på arabisk, engelsk, litauisk, norsk, polsk, russisk, somali og spansk.