Plakat: følelser på flere språk


Å snakke om følelser er bra!

Her har vi fått en flott plakat laget av elever og lærere i Ålesund.

Elevene ved Hessa skole har laget tegningene. Under tegningene er det satt ord på følelsene på arabisk, engelsk, litauisk, norsk, polsk, russisk, somali og spansk.

Trykk på lenken under for å skrive den ut.

jpgPlakat om følelser på flere språk