Informasjon til nyankomne: Barnehage og opplæring i Norge//LE SYSTEME EDUCATIF EN NORVEGE

Foto: Udir.no

Udir har samlet informasjon om det norske barnehage- og skolesystemet på flere språk. Informasjonen kan dere bruke i dialog med nyankomne barn, elever og foresatte. 

Informasjon til nyankomne: Barnehage og opplæring i Norge (udir.no) : Informasjon til nyankomne: Barnehage og opplæring i Norge//LE SYSTEME EDUCATIF EN NORVEGE