Informasjon til nyankomne: Barnehage og opplæring i Norge//СИСТЕМА ОСВІТИ У НОРВЕГІЇ

Foto: Udir.no

Udir har samlet informasjon om det norske barnehage- og skolesystemet på flere språk. Informasjonen kan dere bruke i dialog med nyankomne barn, elever og foresatte.