Den bitte lille kona

Fortellingen om den bitte lille kona handler om bitte liten kone som hadde bitte små ting. Slik fortsetter denne fortellingen. Fortellingen er kort, med flere gjentagelser og passer derfor god til de minste barna i barnehagen.

Fortellingen er laget av Elsa Beskow.
PDF og word dokument på litauisk og bokmål ligger vedlagt.