Begrepsdatabaser for service og samferdsel i videregående (ekstern lenke)

Burmesisk

Databasen inneholder oversettelser av sentrale fagbegrep og tilhørende begrepsforklaringer på ulike språk.