Begrepsdatabaser for restaurant- og matfag i videregående
(ekstern lenke)

Estisk

Databasen inneholder oversettelser av sentrale fagbegrep og tilhørende begrepsforklaringer på ulike språk.