Oppstartsbrev til familiar og barn 

A little boy holding hands with his mother and going to the kind
Velkommen til barnehagen! Foto: Adobe Stock

Førebu familiar og barn med informasjon om oppmøte i samband med barnehageoppstart. Her finn du eit enkelt oppstartsbrev med moglegheit for å fylle inn informasjon. Brevet er tospråkleg og kan finnast ved å velje språk øvst. 

Brevet finst både som worddokument og i PDF-format, slik at du enten kan fylle inn i Word eller for hand etter utskrift. NB! Vi anbefaler at du brukar PDF-versjonen dersom du ikkje meistrar språket eller har moglegheit til å få dobbeltsjekka at alt ser rett ut før du skriv ut. Av erfaring kan tekst flytte på seg og høgre-/venstrestillast i Word.