Plakat – Barns rettar

nettressursen Rettighetsslottet lærer barna om barn sine rettar gjennom teikneseriar, spel, film, musikkvideoar og quiz. Barn i Noreg og fleire andre land i verda fortel om retten til å bli høyrd, om rettferd og urettferd, og om retten til liv, tryggleik og utdanning. Rettighetsslottet passar for dei eldste barna i barnehagen og elevar på 1.-4. trinn, og undervisingsressursen er gratis. NAFO har i samarbeid med Redd Barna omsett plakaten til Rettighetsslottet til fleire språk.