Tilgjengelig på

Fagområde

På denne siden vil du finne gratis flerspråklige ressurser som ansatte i barnehage og skole kan bruke sammen med barn og elever. Her finnes fagtekster, filmer, sanger, spill, rim og regler. Alle ressursene har tilknytning til Rammeplan for barnehager og/eller læreplaner i fag for grunnskolen.

På denne sida vil du finne gratis fleirspråklege ressursar som tilsette i barnehage og skule kan bruke saman med barn og elevar. Her finst fagtekstar, filmar, songar, spel, rim og regler. Alle ressursane har tilknyting til Rammeplan for barnehagar og/eller læreplanar i fag for grunnskulen.