Kongen fra øst og kongen fra vest – en arabisk fortelling

Her kan du se og lytte til fortellingen om Kongen fra Øst og kongen fra Vest. I videoen fortelles den arabiske fortellingen tospråklig.