Tilgjengelig på

Andre nettsider med fortellinger نورې ویب پاڼې کیسې سره

Her finner du lenker til fortellinger og bøker på flere språk, både tekster og innlest lyd, som egner seg for barn, elever og voksne. er gratis.

Gahwara – et nettsted med barnelitteratur på pashto, persisk og uzbeki

Pashto

Ill: pixabayEn gruppe unge forfattere, poeter, oversettere og malere med bakgrunn fra Afghanistan har sammen etablert nettsiden Gahwara. De formidler barnelitteratur på pashto, persisk og uzbeki. Noen bøker har de skrevet og illustrert selv, andre har de oversatt fra f.eks. engelsk, russisk, japansk, dansk, tyrkisk, kinesisk, fransk og tysk. Gahwara er opptatt av å bidra til at barn med pashto, persisk og uzbeki som morsmål får tilgang til litteratur på disse språkene. Bøkene finnes både i papirutgaver og elektronisk