Tilgjengelig på

Andre nettsider med fortellinger نورې ویب پاڼې کیسې سره

Her finner du lenker til fortellinger og bøker på flere språk, både tekster og innlest lyd, som egner seg for barn, elever og voksne. er gratis.