Gahwara – et nettsted med barnelitteratur på pashto, persisk og uzbeki

En gruppe unge forfattere, poeter, oversettere og malere med bakgrunn fra Afghanistan har sammen etablert nettsiden Gahwara. De formidler barnelitteratur på pashto, persisk og uzbeki. Noen bøker har de skrevet og illustrert selv, andre har de oversatt fra f.eks. engelsk, russisk, japansk, dansk, tyrkisk, kinesisk, fransk og tysk.

Gahwara er opptatt av å bidra til at barn med pashto, persisk og uzbeki som morsmål får tilgang til litteratur på disse språkene. Bøkene finnes både i papirutgaver og elektronisk

 

Afghanistan har i flere generasjoner levd under svært urolig forhold og tilgangen til barnelitteratur har vært liten. Gruppen som driver nettstedet Gahawara ønsker å bidra til at barn får tilgang til en rik barnelitteratur på sitt morsmål. Gjennom dette ønsker de at barn får styrket sin sosiale og kognitive utvikling og sin språklige og kulturelle tilknytning til afghansk kultur.