Begrepsdatabaser for restaurant- og matfag i videregående (ekstern lenke)
(ekstern lenke)

https://rmbegrep.fagbokforlaget.no/#

Databasen inneholder oversettelser av sentrale fagbegrep og tilhørende begrepsforklaringer på ulike språk.