Morsmålsdagen

Tips og ideer til markering av Morsmålsdagen 2022

Den internasjonale morsmålsdagen feires årlig 21. februar over hele verden. Dagen markeres for å fremme språklig og kulturelt mangfold. Nedenfor finner du tips og ideer til hvordan din barnehage eller skole kan markere Morsmålsdagen!

Be familier og ansatte ta med bøker hjemmefra til skolen eller barnehagen. Bruk bøkene, enten til lesing eller til å bli kjent med ulike type skriftspråk. Bøker på ulike språk gir også muligheten til å oppdage nye fortellinger, samtidig som man blir kjent med språk og kultur. Her kan skolenes bibliotekarer og andre ressurspersoner bidra. Det flerspråklige bibliotek har litteratur på ulike språk til utlån.

morsmålsdagen litteratur elise
Lag en utstilling med barnelitteratur på flere språk.
Foto: Elise Wagner Finnanger

Arranger fellessamlinger på tvers av avdelinger eller klasser – eller på biblioteket. I fellessamlinger kan fokuset være på både språk som er representert blant barn og voksne, og på andre språk. Bruk hverandre som ressurser!

Tre barn som kler seg ut
Foto: Robert Kneschke/ AdobeStock

For eksempel kan eventyret om «De ubudne gjestene» som er en av de flerspråklige fortellingene på Tema Morsmål fremføres av ansatte, elever eller barn. Det at lærere eller barnehagepersonalet fremfører eventyret, kan være ekstra stas for barn og elever!

Inivert inn familiene eller andre mennesker med ulike morsmål denne dagen. De kan være med og lage plakater på ulike språk eller fortelle historier på sine morsmål. Om det ikke er mulig å invitere andre inn i barnehagen eller på skolen, kan man høre om familiene har mulighet til å ferdigstille f.eks. plakater hjemme, og ta med til barnehagen eller skolen.

De flerspråklige fortellingene på Tema Morsmål finnes på flere språk, både i ettspråklige og tospråklige versjoner. Fortellingene finnes både som filmer, bildebøker og lydfiler.

NAFO har laget plakater som kan inspirere til flerspråklig arbeid i barnehage og skole. Plakatene kan skrives ut.

 1. Plakaten Flerspråklighet er gull finnes i fire versjoner, både på bokmål og nynorsk.
 2. Plakaten som illustrer verb er en plakat der verb på ulike språk kan fylles inn i tekstbobler
 3. NAFO har også laget plakaten Hei på flere språk.
 4. Hvordan ser navnene våre ut på ulike skriftspråk? Bruk «Navne-plakaten»  – fyll ut barnas navn på ulike morsmål!
 5. Ønsk alle velkommen med  «Velkommen-plakaten» 
 6. AktivitetsbingoTall og mengde – Memoryspill og Bingospill på flere språk–  kan også benyttes

Om du vil promotere et planlagt arrangement, sette et midlertidig profilbilde eller lage en nyhetssak om Morsmålsdagen finner du bildefiler du kan bruke DFBs nedlastingsside.

 • Plakat – fyll inn verb på flere språk

  Plakat – fyll inn verb på flere språk
  Illustrasjon: NAFO

  Plakat av barn i ulike aktiviteter, hvor det kan fylles inn verb som beskriver lek og aktivitet på ulike språk.

 • Plakat: Kjærlighet på flere språk

  Plakat: Kjærlighet på flere språk
  Foto: NAFO

  Denne fargerike plakaten inneholder ordet «kjærlighet» på over 25 språk, og viser et bredt mangfold av mennesker. Print ut og sett farge på barnehagehverdagen!

 • Tips og ideer til markering av Morsmålsdagen 2022

  Tips og ideer til markering av Morsmålsdagen 2022
  Foto: lemontreeimages/AdobeStock

  Den internasjonale morsmålsdagen feires årlig 21. februar over hele verden. Dagen markeres for å fremme språklig og kulturelt mangfold. Nedenfor finner du tips og ideer til hvordan din barnehage eller skole kan markere Morsmålsdagen!

 • Bli inspirert av Veilederkorpset i Stavanger kommune

  Bli inspirert av Veilederkorpset i Stavanger kommune
  Skjermbilde av Fortellingen om Hodja utviklet av Johannes Læringssenter i Stavanger

  Veilederkorpset i Stavanger har i oppgave å veilede skolene og barnehagene i kommunen i spørsmål rundt minoritetsfeltet. I forbindelse med markeringen av Morsmålsdagen 2021 lot de seg inspirere av bokpakkene det flerspråklige biblioteket sendte ut der en temapakke handler om Nasreddin Hodja.

 • Bli inspirert av Magisk kunnskap

  Bli inspirert av Magisk kunnskap
  Foto: Tone Evensen

  I denne artikkelen deler Tone Evensen tips og ideer til hvordan Morsmålsdagen 2021 kan markeres. Tone jobber til daglig på Ringsaker voksenopplæring og deler mange av sine erfaringer fra arbeidet på  nettsiden Magisk kunnskap . Vi takker for delingen.

 • Bli inspirert av Porsgrunn kommune

  Bli inspirert av Porsgrunn kommune
  Tospråklig avdeling ved Porsgunn voksenopplæringssenter markerer Morsmålsdagen ved å dramatisere eventyr på flere språk

  Porsgrunn kommune har lang tradisjon for å markere Morsmålsdagen. De oppsummerer sine markeringer med flotte videoer.

 • Bli inspirert av Sandnes kommune

  Bli inspirert av Sandnes kommune
  Foto: FBU Sandnes

  Flere virksomheter i Sandnes kommune markerer Morsmålsdagen på ulike måter. Aktivteter både i barnehagene, på skolene og for de ansatte ved FBU- Senter for flerspråklige barn og unge. Les mer og bli inspirert.

 • Bli inspirert av Larvik kommune

  Bli inspirert av Larvik kommune
  Foto: NAFO- Skinnvotten framført av René Beathe Hansen

  Barnehagene i Larvik ble invitert til en markering av den internasjonale morsmålsdagen. Arrangementet var et samarbeid mellom barnehageadministrasjonen, tospråklig assistanse, kulturskolen og biblioteket.