MORSMÅLSDAGEN 2024

En samleside med inspirasjon og faglig innhold tilpasset hele opplæringsløpet!

Den internasjonale morsmålsdagen markeres årlig 21. februar over hele verden.
Dagen markeres for å fremme språklig og kulturelt mangfold.

Made with Padlet

Skriv inn i kartet. Hvordan markeres Morsmålsdagen rundt om i Norge?

Snakkende sokker!

Bli inspireret! Tospråklige lærere i Ålesund lager «snakkende sokker».

Les mer om hva som skjer i Ålesund på Morsmålsdagen 2024

Hva betyr ditt morsmål for deg?

«Jeg kan være den personen jeg er, når jeg snakker morsmålet mitt».

Filmen synliggjør hva 8 mennesker forbinder med sitt morsmål. Bruk filmen til å reflektere rundt språklig mangfold!

Vi anbefaler å se filmen med undertekst. Underteksten finnes på flere språk.

Videoer fra klasserommet

Marianne Gaasø har jobbet med flerspråklige elever i 20 år. De siste 15 årene har hun vært spesielt opptatt av elever som er nye i Norge. I denne filmen forbereder hun seg til å ta imot nyankomne elever. Hun forteller om hvordan hun bruker elevenes flerspråklighet som ressurs selv om hun ikke selv snakker disse språkene. 

I overordnet del av læreplanverket står det: «Alle elever skal få erfare at det å kunne flere språk er en ressurs i skolen og i samfunnet». I denne filmserien møter vi lærere og elever i flerspråklige klasserom som deler erfaringer om bruk av flerspråklighet i opplæringen. Vi møter også forsker Joke Dewilde som forteller hva forskningen sier om flerspråklighet som ressurs i skolen.  

Se resten av filmserien her: Flerspråklighet som ressurs – filmserie med oppgaver – NAFO (oslomet.no)

Videoer fra barnehagen

Leser søker bok er en forening som jobber for at litteraturen skal være for alle. Nå ønsker vi å samle erfaringer om hvordan flerspråklige ressurser blant foreldre og personale i barnehager kan brukes til å styrke flerspråklige barns stolthet og identitet.

De ubudne gjestene er en fortelling fra Iran. I videoen får vi se fortellingen formidles på flere språk. Du finner en utskriftsvennlig versjon av fortellingen på morsmal.no. Boken er tospråklig og er oversatt til over 15 språk. Dette gir mange ulike muligheter til å synliggjøre språklig mangfold.

Om du vil promotere et planlagt arrangement, sette et midlertidig profilbilde eller lage en nyhetssak om Morsmålsdagen finner du bildefiler du kan bruke DFBs nedlastingsside.

Kontaktinformasjon

Nasjonalt senter for flerkulturell oplæring

Lene Østli, seniorrådgiver
lenos@oslomet.no

Elise Wagner Finnanger, rådgiver elisewag
@oslomet.no

Leser søker bok

Monica Helvig,
daglig leder
mh@lesersokerbok.no

Hanna Bovim Bugge,
rådgiver
hbb@lesersokerbok.no

Norsk barnebokinstitutt

Birgitte Eek,
formidlingsleder
birgitte.eek@ barnebokinstituttet.no

Nisrin Maktabi Barkouki
direktør
nisrin.maktabi.barkouki @barnebokinstituttet.no

Nasjonalbiblioteket

Oddbjørn Hansen
hovedbibliotekar
oddbjorn.hansen
@nb.no

Irene Hole
seksjonsleder
irene.hole@nb.no

Deichman

Oddvar Thorsen
prosjekteder

oddvar.thorsen
@deichman.no

Ansvarlig redaktør for dette nettstedet er NAFO, Elise Wagner Finnanger og Lene Øsli