Skrifthistorie // Sooyaalka farta iyo buugga

Illustrasjon: vinnstock/AdobeStock

Her finner du en tekst om skrifthistorie på somali. 

pdfSooyaalka farta iyo buugga/ tekst om skrifthistorie på somali (pdf)