Forberedelsesark til utviklingssamtale på flere språk


Foreldre, elever og lærer møtes til utviklingssamtaler høst og vår. FBU i Sandnes har oversatt et forberedelsesark til utviklingssamtaler på flere språk. På den måten kan minoritetsspråklige foreldre og elever forberede seg på samtalen på eget morsmål når det er nødvendig. FBU har tatt utgangspunkt i et ark som er i bruk på Porsholen skole. Lærere ved FBU har oversatt til flere språk som er aktuelle ved skolene i Sandnes.

Vi understreker at et slikt forberedelsesark ikke kan erstatte bruk av tolk når det er behov for det.

Forberedelsesark hjemme til utviklingssamtale på flere språk