Tilgjengelig på

Foreldresamarbeid ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง

Gratis flerspråklige ressurser og informasjonsmateriell til bruk i foreldresamarbeidet.

Invitasjon til foreldremøter // การประชุมผู้ปกครองสำหรับบิดามารดาและผู้อุปการะเลี้ยงดูเด็ก

Thai

Bilde: PixabayForeldremøter er en viktig arena for samarbeid med foresatte i barnehage og skole. Da er det viktig at barnehagen og skolen legger til rette for at flest mulig foresatte møter på disse møtene. Det å få en invitasjon på et språk du behersker, oppleves som kjent og trygt. Dette bidrar til et likeverdig  samarbeid.   

Forberedelsesark til utviklingssamtale på flere språk

Thai

Skjermbilde fra Senter for flerspråklige barn og ungeForeldre, elever og lærer møtes til utviklingssamtaler høst og vår. Tema Morsmåls samarbeidspartner FBU i Sandnes har oversatt et forberedelsesark til utviklingssamtaler på flere språk. På den måten kan  minoritetsspråklige foreldre og elever forberede seg på samtalen på eget morsmål når det er nødvendig. FBU har tatt utgangspunkt i et ark som er i bruk på Porsholen skole. Lærere ved FBU har oversatt til flere språk som er aktuelle ved skolene i Sandnes.