Begrepsdatabaser for service og samferdsel i videregående (ekstern lenke)
(ekstern lenke)

Skjermdump fra https://ssbegrep.fagbokforlaget.no/

https://ssbegrep.fagbokforlaget.no/

Databasen inneholder oversettelser av sentrale fagbegrep og tilhørende begrepsforklaringer på ulike språk.