Hør en fortelling//ዛንታ ስምዑ

Denne samlesiden inneholder lydfiler på valgt språk. Innholdet på de ulike språkene vil variere. Ønsker du å se fortellingene med tilhørende ressurser? Klikk her.

Hør en fortelling!
tegning av tre bukker som slapper av i gresset

እቶም ሰለስተ ኣጣል

De tre bukkene Bruse