Høyr ei forteljing!

Denne samlesiden inneheld lydfiler på valt språk. Innhaldet på dei ulike språka vil variera. Ønskjer du å sjå forteljingane med tilhøyrande ressursar? Klikk her.

Hør en fortelling!
Apen og krokodillen8

Apen og krokodillen – en fortelling fra Sri Lanka

Den rike mannen og bonden – ei arabisk forteljing

Hanen og katten – ei forteljing frå Litauen

løven og de tre oksene

Løva og dei tre oksane – ei forteljing frå Somalia