Tilgjengelig på

Bøker og fortellinger

Her finner du lenker til fortellinger og bøker på flere språk, både tekster og innlest lyd. Alt er gratis og kan egne seg for barn, elever og voksne.

Fortellingen “Det er bedre å snakke sant” // ሓቂ ምዝራብ ይሓይሽ

Tigrinja

Dette er en fortelling på tigrigna. ሓቂ ምዝራብ ይሓይሽ ሓደ ካብቲ “ያታዊ ምኽርታት ጽቡቕ ስነ ምግባር” ዚብል መጽሓፍ ዝተወሰደ ዛንታ እዩ። ኣዳላዊ ናይዚ መጽሓፍ እዚ ወለዶ ፐብሊኬሽን ኢንተርፕላይዝ እዩ። ነቲ ዛንታ ክትሰምዕኣብዚጠውቕ