Plakat (2024): kle barna i vinterkulda

I 2012 oversatte NAFO en plakat utviklet av familiehuset på Grønland. I 2024 har NAFO utviklet en ny plakat med en tilhørende nettressurs bestående av illustrasjoner, tekst og lyd. Skriv ut plakaten og synliggjør trelagsprinsippet for familier, ansatte, barn og elever.