Plakat (2024): kle borna i vinterkulda

I 2012 omsette NAFO ein plakat utvikla av familiehuset på Grønland. I 2024 har NAFO utvikla ein ny plakat med ein tilhøyrande nettressurs beståande av illustrasjonar, tekst og lyd. Skriv ut plakaten og synleggjer trelagprinsippet for familiar, tilsette, barn og elevar.