Samenes nasjonaldag // 6 ለካቲት መዓልቲ ህዝቢ ሳሚ

Her finner du en tekst på norsk og tigrinja, og en oppgave på tigrinja om samer. Teksten passer best for 4.-7. trinn.