Samenes nasjonaldag // سامەکان

En tekst og oppgaver om samene. Teksten er på to sider inkludert bilder. Opplegget passer best for 4.-7. trinn.