Sokrates // Sokrates kimdir?

Opplegget består av tekst, oppgaver og en ordliste.