Tilgjengelig på

Fagområder Konu alanları

På denne siden vil du finne gratis flerspråklige ressurser som ansatte i barnehage og skole kan bruke sammen med barn og elever. Her finnes fagtekster, filmer, sanger, spill, rim og regler. Alle ressursene har tilknytning til Rammeplan for barnehager og/eller læreplaner i fag for grunnskolen.

Det gamle Egypt // Eski Mısır

Tyrkisk

Foto hentet fra zmekk.no   Her er en tekst og  oppgave om Det gamle Egypt.Dette kan passe for både 5.-7. og 8.-10. trinn. Opplegget er utviklet av Zmekk.no og oversatt til flere språk av NAFO etter avtale med Zmekk.no og Bergen kommune.    Burada Eski Mısır ile ilgili bir metin ve ödev bularbilirsin. Bu konu hem 5.-7 sınıflılar ve hemde 8.-10. sınıflılar için uygundur. Düzenleme Zmekk.no tarafından geliştirilmiştir. Bergen belediyesi ve Zmekk.no ile anlaşma yapılarak NAFO tarafından çeşitli dillere çevrilmiştir. 

Påskekrim // Paskalya gizemi

Tyrkisk

Illustrasjon: Glimt fra et flerspråklig klasserom   Stian og Ali er på hyttetur. Det er påskeferie og de skal gå på ski, spille kort og kose seg. På påskeaften skal de spise all sjokoladen i påskeegget, men hvem har stjålet påskeegget? Opplegget består av en påskekrim med ordliste på 7 språk, samt relevante nettressurser. Opplegget er utviklet av Tone Evensen og publisert på bloggen; Glimt fra et flerspråklig klasserom.   Stian ve Ali tatildeler. Paskalya tatiline gideceklerdi ve hep birlikte kayak yaparak, oyun oynayarak iyi vakit geçireceklerdi. Paskalya Arifesinde paskalya yumurtasını içindeki tüm çikolataları yiyeceklerdi, ama paskalya yumurtasını kim çaldı?  Düzenleme 7 dilde bir paskalya gizemi, sözlük ve ilgili kaynaklardan oluşuyor, Düzenleme Tone Evensen tarafından geliştirilmiş ve Glimt fra et flerspråklig klasserom blogunda yayınlanmıştır.

Hoderegning // Akıldan hesap

Tyrkisk

Illustrasjon: Adobestock   Det finnes mange metoder for å arbeide med hoderegning. Uansett valg av metode, er språket et sentralt verktøy for læringa. I dokumentene er det flere eksempler på hvordan man kan arbeide med hoderegning for å utvikle et fagspråk med muntlige øvelser. Opplegget passer for 3. trinn og oppover.    Zihinsel aritmetik ile çalışmak için birçok yöntem vardır. Yöntem tercihi ne olursa olsun, dil öğrenim için önemli bir araçtır.  Belgeler sözlü egzersizleri ile bir dil geliştirmek için, zihinsel aritmetik ile çalışmak birkaç örnek içermektedir. Görevler 3. sınıf ve üstü için uygundur.  

Tekstoppgaver i matematikk // Yazılı matematik işlemleri

Tyrkisk

Illustrasjon: Adobestock   Få tips til hvordan man kan arbeide med tekstoppgaver i matematikk. Opplegget består av begrepsliste, oppgaver hvor elevene skal løse tekstoppgaver, og oppgaver der elevene selv skal lage tekstoppgaver ved å skrive en regnefortelling som kan passe til et regnestykke.  Eksemplene nedenfor passer for 3. trinn og oppover.    Programda matematik problemlerini nasıl çözümleyebileceğinizle ilgili ipuçları, kavram listesi ve çözmeniz için matematik ödevleri bulabilirsiniz. Ayrıca kendi matematik problemlerinizi hazırlayabileceğiniz ödevler bulabilirsiniz. Örnekler 3. sınıf ve üzeri için uygundur.  

Geometriske figurer // Geometrik şekiller

Tyrkisk

ill: Rêzan, NAFO     Opplegget kan brukes som en introduksjon til geometriske figurer, og passer best for 4. trinn og oppover. I tillegg til powerpointen med forklaring og informasjon på tyrkisk og norsk, kan man bruke nettressursene som et supplement i undervisninga.   Geometrik şekillere giriş olarak kullanılabilir ve en çok 4. sınıf ve üstü için uygundur. Türkçe ve Norveççe açıklama ve bilgi içeren powerpoint’e ek olarak bulubilirsiniz.