Tilgjengelig på

Fagområder Konu alanları

På denne siden vil du finne gratis flerspråklige ressurser som ansatte i barnehage og skole kan bruke sammen med barn og elever. Her finnes fagtekster, filmer, sanger, spill, rim og regler. Alle ressursene har tilknytning til Rammeplan for barnehager og/eller læreplaner i fag for grunnskolen.

Det gamle Egypt // Eski Mısır

Tyrkisk

Foto hentet fra zmekk.no   Her er en tekst og  oppgave om Det gamle Egypt.Dette kan passe for både 5.-7. og 8.-10. trinn. Opplegget er utviklet av Zmekk.no og oversatt til flere språk av NAFO etter avtale med Zmekk.no og Bergen kommune.    Burada Eski Mısır ile ilgili bir metin ve ödev bularbilirsin. Bu konu hem 5.-7 sınıflılar ve hemde 8.-10. sınıflılar için uygundur. Düzenleme Zmekk.no tarafından geliştirilmiştir. Bergen belediyesi ve Zmekk.no ile anlaşma yapılarak NAFO tarafından çeşitli dillere çevrilmiştir.