Vei, fart, tid og akselerasjon


Teksten om vei, fart, tid og akselerasjon passer for elever på ungdomstrinnet. De forskjellige språkene kan ha ulike ressurser som flere oppgaver, ordlister og lenker.