Vei, fart, tid og akselerasjon // Tiempo y aceleración

Teksten om vei, fart, tid og akselerasjon passer for elever på ungdomstrinnet.

Vei, fart, tid og akselerasjon – spansk

Video om hvordan man regner ut vei, fart og tid.
Video om hva akselerasjon er og hvordan man regner det.