Global oppvarming// الاحتباس الحرارى

Teksten om global oppvarming passer best for ungdomstrinnet og er på åtte sider inkludert bilder. På siste side er det en liste med sentrale fagord i teksten.

 Filmer på arabisk – kunnskapsfilm.no